Silnice_Klatovy_cile_a_plany - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Profil společnosti

Krátkodobé cíle

Cílem společnosti v horizontu měsíců je zajistit dokončení všech staveb, které společnost nyní provádí, v plánovaném termínu a vysoké kvalitě. Jedním z cílů je neustále zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a obnovovat strojní vybavení firmy.
Celá činnost společnosti je zároveň směřována k dodržování zaměstnanecké etiky,  k  prohlubování vztahů pracovníků mezi sebou a zejména k jejich profesionalitě a hrdosti na práci ve firmě. Vedení společnosti se mimo jiné soustřeďuje na dodržování pravidel environmentu a BOZP s cílem snižovat či úplně vyloučit pracovní úrazy.

Dlouhodobé plány

V dlouhodobé perspektivě společnost především usiluje o stabilitu, udržení pozice na trhu, spolupráci se stávajícími a získávání nových zákazníků a zadavatelů, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich minimální fluktuaci, obnovu a modernizaci strojního parku a v neposlední řadě o zavádění nových technologií, které budou zvyšovat konkurence-schopnost firmy a snižovat náklady.
V personální oblasti se firma snaží získávat mladé perspektivní zaměstnance, kteří budou zárukou budoucnosti a.s. Noví mladí pracovníci nejen pomáhají zabezpečit každodenní chod firmy, ale hlavně budou v dlouhodobé perspektivě kádrovými rezervami pro obsazení řídících funkcí ve společnosti.
 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky