Silnice_Klatovy_Obalovna_Svrcovec - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Technické vybavení

Obalovna Svrčovec

Obalovna Svrčovec (AMMANN Uniglobe 240) se nachází cca 4 km od města Klatovy a disponuje maximálním míchacím výkonem 240 t/hod. Na obalovně je zaveden systém řízení výroby a je certifikována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Výroba asfaltových směsí podléhá přísné kontrole jak vstupních materiálů (kamenivo, asfalt, filer), tak samotných asfaltových směsí. Většinu zkoušek zajišťuje naše vlastní laboratoř, která vlastní osvědčení o odborné způsobilosti. Životní prostředí je obalovnou minimálně zatěžováno, neboť výkonné odprašování vysoce převyšuje nároky na povolené limity prachových částic a dále je jako topné médium využíván kapalný butan.
Obalovna je schopna vyrábět asfaltové směsi dle českých a evropských norem pro podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovek, dále i směsi s vysokým modulem tuhosti, které výrazně omezují vznik vyjetých kolejí. Nově jsme v roce 2015 přidali do svého výrobního portfolia „nízkohlučnou směs“, která v zastavěných územích významně snižuje hluk od pneumatik automobilů.
Součástí obalovny Svrčovec je zařízení na výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) a kameniva zpevněného cementem (SC).
 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky