Silnice_Klatovy_kamenivo - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty a služby

Kamenivo

Pískovna beňovy se nachází západně od Klatov na hranici dvou katastrálních území Bezděkov u Klatov a Klatovy. Geologicky jde o sedimentární ložisko štěrkopísků v údolní nivě řeky Úhlavy, překryté vrstvou jílovitých nánosů o mocnosti 0,5 až 2,2 m. Hlubším podložím širšího okolí ložiska je paleozoické intrusivní těleso, tvořené biotiticko-amfibolickým granodioritem. Intrusivní těleso je vklíněno mezi algonkické horniny na západě a svorovou pararulu na východě. Na tento skalní podklad nasedají pokryvné čtvrtohorní útvary. Jsou to sprašové hlíny, hlinitokamenité sutě a říční štěrkové náplavy.
Stratigraficky je ložisko tvořeno skalním podkladem nejzápadnějšího výběžku středočeského žulového masivu vklíněného mezi algonkické horniny na západě a svorovou pararulu na východě, překryté sedimentárními nánosy řeky.
Petrograficky je hlavním materiálem užitné části ložiska žilný křemen s velikostí valounů až 20 cm, dále jsou zastoupeny žuly a pararuly, které mají často zkaolinizované živce. Další horninou zastoupenou ve štěrkopíscích jsou metamorfované fylity, fylitické břidlice, buližníky a rohovce. Ojediněle se vyskytují valounky vápence, amfibolitu, granulitu a grafitické břidlice.

Silnice Klatovy a.s. na této lokalitě těží štěrkopísky již mnoho let. S přestávkami se zde těží již od padesátých let minulého století. 

Sortiment těženého kameniva:

NORMAZrnitost kameniva
0/4
4/11
8/16
16/45
32/63
0/32
0/45
0/63
ČSN EN 12620:2002 + A1:2008
a
a
a
a
a
a
a
a
ČSN EN 13043:2002
a
a
a

ČSN EN 13242:2002 + A1:2007
a
a
a

ČSN EN 13139:2002
a 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky