Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2013 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2013
Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice
Rekonstrukce komunikace sil. II/200 mezi městem Horšovský Týn a obcí Miřkov. Odfrézování a pokládka nových krytových vrstev, zhotovení nezpevněných krajnic,  vyčištění stávajících příkopů, osazení nových směrových sloupků, zřízení vodorovného dopravního značení, výstavba a rekonstrukce zálivů autobusových zastávek, rekonstrukce dvou stávajících propustků a výstavba jednoho nového propustku. Celková délka úseku rekonstrukce je 7,2 km.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 48 800 000,- Kč bez DPH
I/20 Prádlo
Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky sil. I/20 v celkové délce 2,2km. Součástí stavby bylo zpevnění krajnic a obnova vodorovného dopravního značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 13 500 000,- Kč bez DPH
Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka – Prášily - Srní: úsek II/B:  Skelná – odbočení Vysoké Lávky
Výstavba cyklistické stezky v délce 3,1 km, vedoucí podél silnice III. třídy mezi Skelnou a odbočením Vysoké Lávky v k.ú. Prášily. Stavba zahrnuje i zřízení propustků, zřízení mostu přes řeku Křemelnou a osazení dopravního značení.
Investor: Správa NP a CHKO Šumava
Náklady dle projektu: 9 300 000,- Kč bez DPH
I/22 Horažďovice, Komenského ulice
Rekonstrukce části průtahu silnice I/22 v Horažďovicích - Komenského ulici v délce 390 m. Stavba zahrnovalo opravu komunikace, vybudování obrub, chodníku, parkovacích ploch a vjezdů, rekonstrukci inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) a přeložku plynovodu.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Město Horažďovice
Náklady dle projektu: 19 500 000,- Kč bez DPH
II/190 a III/19016 průtah Chudenín
Rekonstrukce silnice II/190 a III/19016 v průtahu obce Chudenín s krytem z asfalto-betonu vč. konstrukčních vrstev (celková délka úpravy je cca 1400m). Výstavba a rekonstrukce přilehlých chodníků. Součástí stavby byla kompletní rekonstrukce klenbového propustku, rekonstrukce dešťové kanalizace, úpravy vodovodu a úpravy VO.  
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Obec Chudenín
Náklady dle projektu: 33 100 000,- Kč bez DPH

Vybudování turistických tras (cyklostezky a cyklotrasy) vč. dodávky mobiliáře a značení
Výstavba cyklostezky s povrchem z asfaltobetonu, včetně zřízení trubních propustků, dodání a osazení mobiliáře (lavičky a koše) a dopravního značení.

Investor: Město Železná Ruda
Náklady dle projektu: 12 900 000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah