Silnice_Klatovy_galerie_stavby_2021 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2021
Klatovy, oprava MK a výměna vodovodu Pražská, rekonstrukce MK a výměna vodovodu Rybníčky
Oprava povrchu chodníků a vozovky včetně odvodnění, výměna sloupů a kabelů veřejného osvětlení, nasvícení přechodů pro chodce, chráničky metropolitní sítě, výměna vodovodního řadu, rekonstrukce kanalizačních šachet v ulici Pražská, rekonstrukce povrchu chodníků, vozovek a parkovišť včetně odvodnění, veřejného osvětlení, chráničky metropolitní sítě, výměna vodovodního řadu v ulici Rybníčky.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 21.840.000,- Kč bez DPH
Stavba polních cest HPC 1R a HPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic
Stavba dvou jednopruhových polních cest s asfaltovým povrchem o celkové délce 1531 m, sadovnické úpravy zahrnující náhradní výsadbu aleje 36 ks ovocných stromů.
Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Náklady dle projektu: 19.587.000,- Kč bez DPH
I/27 Červené Poříčí, most ev. č. 27-085
Rekonstrukce mostu ev.č. 27-085 převádějícího silnici I/27 přes Lhovický potok u obce Červené Poříčí kompletním snesením starého mostu a vybudováním nového na stejném místě, včetně úprav komunikace a koryta vodoteče. Nová mostní konstrukce - sdružený železobetonový rám o dvou mostních polích, jehož součástí jsou železobetonové monolitické římsy se zábradelními svodidly. Jedná se o trvalý silniční most o dvou polích s délkou mostu 14,855m; se světlostí mostního otvoru 2x4,5.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň
Náklady dle projektu: 22.947.000,- Kč bez DPH
Polní cesty HPC 1.1 a HPC 1.4 v k. ú. Koloveč a polní cesta HPC 2 v k. ú. Nové Dvory u Močerad
Výstavba tří jednopruhových polních cest s povrchem z asfaltobetonu o celkové délce 2316 m. Součástí byla výstavba zatrubněného příkopu délky cca 150 m DN 500 se 6 revizními šachtami, zřízení hospodářských sjezdů na pozemky, výhyben, odvodňovacích příkopů, podélné drenáže, vtokových objektů a výsadba doprovodné zeleně.
Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Náklady dle projektu: 23.224.000,- Kč bez DPH
I/4 Malenice - Lčovice
Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice I/4 o celkové délce 717m. Obnova asfaltového souvrství (podkladní, ložné a obrusné vrstvy) vč. opravy odvodnění a krajnic, oprav propustků a úprav příkopů, výměny směrových sloupků a obnovy vodorovného značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa ČB
Náklady dle projektu: 16.935.000,- Kč bez DPH
I/22 Nalžovské Hory, Hradešice
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku mezi obcemi Nalžovské Hory a Hradešice o celkové délce úpravy 2 857 m. V celém rozsahu úpravy byla provedena výměna krytových asfaltových vrstev, zpevněny krajnice, vyměněna svodidla, doplněny směrové sloupky a obnoveno vodorovné dopravní značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň
Náklady dle projektu: 30.123.000,- Kč bez DPH
I/22 OK Kal - Klatovy
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 od obce Kal až po Klatovy v celkové délce 1 813m. V celém rozsahu úpravy bylo provedena výměna krytových asfaltových vrstev silnice včetně okružní křižovatky u Kalu. Dále byly upraveny krajnice a vyměněna svodidla a obnoveno vodorovné dopravní značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň
Náklady dle projektu: 18.298.000,- Kč bez DPH
I/27 Horní Lukavice - Přeštice
Oprava – rekonstrukce vozovky silnice I/27 v celkové délce úpravy 1.761 m. Výměna krytových vrstev vozovky / částečně výměna celé konstrukce vozovky včetně sanací aktivní zóny; osazení nových obrub, vybudování dělícího ostrůvku (vjezdové brány), rekonstrukce propustku, obnova vodorovného dopravního značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň
Náklady dle projektu: 30.730.000,- Kč bez DPH
II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek
Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice II/169 v úseku Rabí - Sušice o délce 6.643 m. Výměna krytových asfaltových vrstev, pročištění stávajících propustků, osazení svodidel, směrových sloupků, vodorovné dopravní značení a zpevnění krajnic.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 54.545.000,- Kč bez DPH
II/169 Sušice – Dlouhá Ves, oprava
Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice II/169 v úseku Sušice - Dlouhá Ves, o délce 2 739 m. Výměna krytových asfaltových vrstev, rekonstrukce (obnova) stávajících propustků, úprava sjezdů a rozjezdů, osazení směrových sloupků, provedení vodorovného dopravního značení a zpevnění krajnic.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 28.602.000,- Kč bez DPH
Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic
Stavba dvou jednopruhových polních cest s asfaltovým povrchem o celkové délce 1326 m; včetně výhyben, hospodářských sjezdů, opěrných gabionových zdí a výstavby nové mostní konstrukce z monolitického železobetonového rámu (o délce přemostění 4,0m).
Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Náklady dle projektu: 35.170.000,- Kč bez DPH
Oprava povrchu komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 1. část
Oprava povrchu vozovky, chodníků, kanalizace a vodovodu včetně výměny kabelů a sloupů veřejného osvětlení v části ulice Fráni Šrámka a Domažlického předměstí, oprava povrchu vozovky, vodovodu a chodníků v části ulice Karafiátová v úseku Zahradní–Fráni Šrámka, oprava povrchu vozovky, vodovodu a chodníků včetně výměny kabelů a sloupů veřejného osvětlení části ulice Mánesova v úseku Domažlická–Zahradní, oprava povrchu vozovky, vodovodu a chodníků v části ulice Milady Horákové v úseku Karafiátová–Domažlická.

Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 23.021.000,- Kč bez DPH
Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2021, 2. část
Oprava povrchu vozovky MK „Za prodejnou svítidel“ v obci Štěpánovice, oprava povrchu vozovky a chodníků a výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení v ulici U Slunce, oprava povrchu chodníku a výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení v částech ulice Gorkého, oprava povrchu chodníků a výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení ve dvou částech Procházkovy ulice, oprava povrchu části vozovky ve vnitrobloku u čp. 412 v Plánické ulici, oprava povrchu vnitrobloku „za pekárnou“ v ulici Za Beránkem, oprava povrchu chodníku v OZ u čp. 416, 645 Sportovní ulice.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 10.850.000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah