Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2008 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2008
I/27 Klatovy – Železná Ruda
Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky sil.I/27 v úseku od konce obce Čachrov až ke křižovatce se silnicí III/17115 v celkové délce 0,9 km. Součástí stavby bylo zpevnění krajnic a obnova vodorovného dopravního značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 20 000 000,- Kč bez DPH
Oprava silnice II/188 Velký Bor - Defurovy Lažany
Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky silnice II/188 v celkové délce 3,8 km. Součástí stavby bylo zpevnění krajnic a obnovení vodorovného dopravního značení.
Investor: SÚS Klatovy
Náklady dle projektu: 23 000 000,- Kč bez DPH

II/190 most Chudenín
Demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu přes Chodskou Úhlavu – most o jednom poli s prefabrikovanou předpjatou nosnou konstrukcí z nosníků délky 15m s hlubinným založením na železobetonových pilotách. Součástí stavby byla přeložka komunikace, úprava toku, přeložka telefonního vedení a rekultivace opuštěné trasy.

Investor: SÚS Klatovy
Náklady dle projektu: 17 100 000,- Kč bez DPH

Klatovy, Pod Borem, průmyslová zóna - výstavba místní komunikace vč. technické infrastruktury
Výstavba komunikací o celkové délce 1522 m včetně chodníků, plynovodu včetně přípojek v délce 2300 m, vodovodu včetně přípojek v délce 1100 m, dešťové kanalizace vč. přípojek v délce 1 462 m, splaškové kanalizace včetně přípojek v délce 1112 m, veřejného osvětlení a sadovnických úprav.

Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 54 500 000,- Kč bez DPH

Silnice II/185 Koldinova ulice v Klatovech 2.etapa
Rekonstrukce vozovky silnice II/185 v ul. Koldinova v celkové délce 1,1km, zřízení 4 autobusových zastávek a odvodnění komunikace, rekonstrukce chodníků, zřízení parkovacích stání os.automobilů a cyklostezky , veřejného osvětlení, přeložky vodovodu a sadovnické úpravy.

Investor: SÚS Klatovy, Město Klatovy
Náklady dle projektu: 31 000 000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah