Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2019 - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Referenční stavby

Referenční stavby 2019

I/22 průtah městem Domažlice - II.etapa

Celoplošná oprava vozovky silnice I/22 v průjezdním úseku města Domažlice. Oprava krytu vozovky a optimalizace šířkového uspořádání jízdních pruhů, úprava autobusových a parkovacích zálivů a osazení obrub, odvodnění vozovky a oprava zatrubnění potoka. Celková délka úpravy je 3,091 km. Stavbu jsme realizovali ve sdružení se společností Silnice Horšovský Týn, a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Město Domažlice

Náklady dle projektu: 39 010 000 Kč bez DPH

Klatovy – Kollárova ulice

Rekonstrukce místní komunikace – ulice Kollárova. Kompletní rekonstrukce vozovkových vrstev (kryt z asf.betonu). Obnova chodníků (kryt z asf. betonu). Rekonstrukce 261 m vodovodního potrubí vč. přípojek, výměna 47 m kanalizačního potrubí a osazení 22 kusů samonivelačních poklopů. Výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení.

Investor: Město Klatovy

Náklady dle projektu: 11 700 000 Kč bez DPH

Přestupní uzel Nýřany

Rekonstrukce Nádražní ulice v délce 237 m, zbudování chodníků, parkovacích stání a nového úseku kanalizace (162 m). Zřízení autobusových zastávek a přístřešku pro cestující. Rekonstrukce plochy pro pěší s umístěním uzamykatelných stojanů na kola, bikeboxů a osazením mobiliáře a výsadba stromů a zeleně.

Investor: Město Nýřany

Náklady dle projektu: 13 400 000 Kč bez DPH

Oprava povrchu komunikací a výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2019, 1. a 2. část

Předmětem 1. části byla rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků včetně výměny kabelů a sloupů veřejného osvětlení a částečná výměna vodovodního řadu v části ulice Podhůrecká (v úseku Domažlická – areál MŠ).
Předmětem 2. části byla oprava povrchu vozovky a chodníků a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Jungmannova, Kryštofa Haranta, Nerudova a Voříškova, včetně výměny kabelů a sloupů veřejného osvětlení.

Investor: Město Klatovy

Náklady dle projektu: 41 032 000 Kč bez DPH

II/185 Svrčovec-Dolany

Oprava silnice II/185 v úseku Dolany - Svrčovec o celkové délce cca 2,760 km.
Celoplošná výměna krytových asfaltových vrstev, výstavba chodníků v obci Svrčovec (121 m) a v obci Dolany (254 m) s povrchem ze zámkové dlažby.
V rámci stavby byly opraveny propustky, obnoveno vodorovné dopravní značení, osazena ocelová svodidla, osazeny směrové sloupky a zpevněny krajnice.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Obec Dolany

Náklady dle projektu: 20 700 000 Kč bez DPH

III/1698 Tedražice – Sušice, oprava

Oprava vozovky silnice III/1698 Tedražice - Sušice o celkové délce 1,250 km. Byla provedena pokládka vyrovnávací vrstvy, nové obrusné vrstvy a zpevnění krajnic.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Náklady dle projektu: 3 480 000 Kč bez DPH

Modernizace silnice II/171 Vacov – Nespice a II/170 průtah Vacov

Předmětem stavby byla modernizace silnice II/171 v úseku Nespice – Vacov, včetně průtahu silnice II/170 obcí Vacov. Celoplošná výměna krytových asfaltových vrstev v celkové délce 3 661 m.

Investor: Jihočeský kraj

Náklady dle projektu:  24 590 000 Kč bez DPH

II/145 a II/190 Průtah Hartmanice

Rekonstrukce průtahu městem Hartmanice. Rekonstrukce silnice II/190 vč. chodníků, dešťové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Rekonstrukce silnice II/145 vč. chodníků, dešťové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení a úpravu objízdné trasy po MK.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Město Hartmanice

Náklady dle projektu:  46 767 000 Kč bez DPH

Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček

Oprava krytu stávajících lesních cest v délce 0,942 km a 0,950 km - s vyrovnáním příčného profilu a dosypáním krajnice ze štěrkodrti. Na stávající kryt byl proveden spojovací postřik a položeny vrstvy ACL16+ a ACO11+. V trase byl vyměněn stávající propustek přes vodoteč, zřízeny 3 trubní propustky.

Investor: Lesy ČR, s.p.

Náklady dle projektu: 11 391 000 Kč bez DPH
 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky