Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2010 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2010
I/22 a I/27 Klatovy, okružní křižovatka
Přestavba stávající průsečné křižovatky ulic Tyršova, Vídeňská, Puškinova a 5. května na okružní křižovatku, včetně přilehlých chodníků, a přeložky inženýrských sítí.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR,   Město Klatovy
Náklady dle projektu: 12 000 000,- Kč bez DPH
Rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Močerady včetně doprovodné zeleně, rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. Osvračín včetně doprovodné zeleně, vodohospodářské opatření VH2 Mimov v k.ú. Osvračín
Rekonstrukce polních cest s povrchem z asfaltového betonu vč. provedení zemních prací, trativodů a hospodářských sjezdů. Včetně vybudování vtokového objektu s malým záchytným prostorem pro částečné zadržení povrchových vod s následným odvedením pomocí trubního vedení z betonových trub a průlehem přímo do Dravého potoka. Provedení sadových úprav (výsadba stromů).
Investor: Pozemkový úřad Domažlice
Náklady dle projektu: 13 600 000,- Kč bez DPH

II/190 průtah Hojsova Stráž
Rekonstrukce silnice II/190 v průjezdním úseku obce Hojsova Stráž s povrchem z asfaltového povrchu včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a chodníků.

Součástí stavby byla i úprava veřejného osvětlení a dotčených inženýrských sítí.
Investor: SÚS Klatovy, Město Železná Ruda
Náklady dle projektu: 23 100 000,- Kč bez DPH

II/187 Kolinec – Hrádek, oprava povrchu
Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky silnice II/187 mezi obcemi Kolinec a Hrádek v délce 5,6km.  Součástí stavby bylo také odvodnění komunikace žlabem, zpevnění krajnic a obnovení vodorovného dopravního značení.

Investor: SÚS Klatovy
Náklady dle projektu: 24 900 000,- Kč bez DPH

Šumavská cyklotrasa č. 38 jako součást cyklotrasy Praha- Mnichov, úsek Svrčovec – Dolany – Malechov a informační a odpočinkové zázemí v obci Svrčovec
Výstavba cyklostezky s povrchem z asfaltového betonu - úsek Svrčovec-Dolany-Malechov. Součástí stavby bylo zřízení trubních propustků a informační a odpočinkové zázemí v obci Svrčovec.

Investor: Obec Dolany
Náklady dle projektu: 16 000 000,- Kč bez DPH

Cyklostezka Gerlova Huť-Nová Hůrka-Prášily-Srní, IV.úsek: Velký Bor-Srní
Výstavba nové cyklostezky s povrchem z asfalt.betonu, částečně ze štěrku, v celkové délce 4,3 km. Stavba zahrnuje vybudování 1 mostu, úpravu propustků a zřízení propustků nových, vybudování opěrných stěn, rozšíření parkoviště, osazení svislého dopr.značení a  ochranu kabel.trasy O2.


Investor: Správa NP a CHKO Šumava
Náklady dle projektu: 22 500 000,- Kč bez DPH

Stavební obnova, revitalizace a dostavba centrální části města - Tylova nábřeží
Demolice tří objektů býv.zdrav.školy, vybudování nové okružní křižovatky a nové komunikace, výstavba autobusového zálivu pro 4 stání, parkoviště ze zámkové dlažby pro 72 os. automobilů, nových chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení. Součástí stavby byly sadové úpravy včetně vybudování mlatových cest a osazení městského mobiliáře.


Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 23 500 000,- Kč bez DPH

Výstavba místní komunikace Za Čedíkem - III. etapa, Klatovy
Výstavba nové místní komunikace s krytem z asf.betonu, chodníku a cyklistické stezky, rozšíření parkoviště, okružní křižovatky, autobusové zastávky, odvodnění komunikace, vodovodu, veřejného osvětlení, přeložky telefonního vedení a plynovodu, realizace sadovnických úprav.

Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 24 000 000,- Kč bez DPH

Revitalizace náměstí Kašperské Hory
Kompletní rekonstrukce náměstí vč. inženýrských sítí. Povrchová úprava ploch byla provedena z větší části historickou kamennou dlažbou.

Investor: Město Kašperské Hory, SÚS Klatovy
Náklady dle projektu: 35 000 000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah