Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2011 - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Referenční stavby

Referenční stavby 2011

I/27 Čachrov – křižovatka III/17115

Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky sil.I/27 v úseku od konce obce Čachrov až ke křižovatce se silnicí III/17115 v celkové délce 0,9 km.
Součástí stavby bylo zpevnění krajnic a obnova vodorovného dopravního značení.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Náklady dle projektu: 6 000 000,- Kč bez DPH

Sušice, Nábřeží K. Houry – stavební úpravy veřejných ploch

Provedení nových chodníků z různých kombinací a druhů kamenných dlažeb, zřízení uličních vpustí, autobusových zálivů ze žulových kostek vč. osazení přístřešků zastávek, veřejného osvětlení, výsadby stromů a osazení mobiliáře (lavičky, koše).

Investor: Město Sušice

Náklady dle projektu: 18 000 000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Nýřanech

Rekonstrukce povrchů v prostoru Masarykova náměstí vč. výstavby objektu veřejných WC a nové kašny. Zpevněné plochy náměstí ze žulové dlažby, místní obslužné komunikace okolo náměstí s asfaltobetonovým krytem. Odvodnění zpevněných ploch, sadové úpravy a osazení městského mobiliáře.

Investor: Město Nýřany

Náklady dle projektu: 29 000 000,- Kč bez DPH
 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky