Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2011 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2011
I/27 Čachrov – křižovatka III/17115
Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky sil.I/27 v úseku od konce obce Čachrov až ke křižovatce se silnicí III/17115 v celkové délce 0,9 km.
Součástí stavby bylo zpevnění krajnic a obnova vodorovného dopravního značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 6 000 000,- Kč bez DPH
Sušice, Nábřeží K. Houry – stavební úpravy veřejných ploch
Provedení nových chodníků z různých kombinací a druhů kamenných dlažeb, zřízení uličních vpustí, autobusových zálivů ze žulových kostek vč. osazení přístřešků zastávek, veřejného osvětlení, výsadby stromů a osazení mobiliáře (lavičky, koše).
Investor: Město Sušice
Náklady dle projektu: 18 000 000,- Kč bez DPH
Rekonstrukce Masarykova náměstí v Nýřanech
Rekonstrukce povrchů v prostoru Masarykova náměstí vč. výstavby objektu veřejných WC a nové kašny. Zpevněné plochy náměstí ze žulové dlažby, místní obslužné komunikace okolo náměstí s asfaltobetonovým krytem. Odvodnění zpevněných ploch, sadové úpravy a osazení městského mobiliáře.
Investor: Město Nýřany
Náklady dle projektu: 29 000 000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah