Silnice_Klatovy_asfaltove_smesi - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty a služby

Asfaltové směsi

Společnost Silnice Klatovy a.s. vlastní 2 obalovny asfaltových směsí.
Obalovna Svrčovec se nachází cca 4 km od města Klatovy a disponuje maximálním míchacím výkonem 240 t/hod.
Obalovna Dobršín se nachází cca 2 km do města Sušice a disponuje maximálním míchacím výkonem 160 t/hod.
Na obou obalovnách je zaveden systém řízení výroby a obě obalovny jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Výroba asfaltových směsí podléhá přísné kontrole jak vstupních materiálů (kamenivo, asfalt, filer), tak samotných asfaltových směsí.
Většinu zkoušek zajišťuje naše vlastní laboratoř ve Svrčovci, která vlastní osvědčení o odborné způsobilosti.

Přehled asfaltových směsí vyráběných na našich obalovnách:

Asfaltový koberec mastixový dle ČSN EN 13108-5:
Směs, která je určena pro obrusné vrstvy vysoce zatížených silničních a dálničních vozovek a křižovatek. Čára zrnitosti není plynulá, nosnou kostru směsi tvoří zejména hrubší frakce kameniva. Směs se vyznačuje vyšším obsahem pojiva, především modifikovaného. Aby nedocházelo k jeho stékání, používá se příměs celulózových vláken. Směs je též považována za nepropustnou.
Asfaltový beton dle ČSN EN 13108-1:
Směs určena pro stavbu krytových a podkladních vrstev silničních a dálničních vozovek, letištních a jiných zpevněných ploch. Směs se vyznačuje plynulou čarou zrnitosti, což znamená rovnoměrné zastoupení zrn kameniva všech velikostí. Po rozprostření a dokonalém zhutnění je směs prakticky vodotěsná. U tohoto typu asfaltových směsí se jako pojivo zpravidla používá silniční asfalt 50/70, nebo polymery modifikované asfalty.
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti dle TP151:
Směs pro podkladní a ložní vrstvy vozovek s velmi těžkým dopravním zatížením. Směs umožňuje minimalizovat vznik nadměrných trvalých deformací ve formě vyjetých kolejí, dosáhnout vysoké odolnosti asfaltových vrstev proti únavě a zajistit vysokou životnost vozovky.
Asfaltový koberec otevřený dle ČSN 73 6121:
Směs pro obrusné, ložní i podkladní vrstvy s přerušenou čarou zrnitosti. Jedná se o vodě propustnou směs, která je často používána jako asfaltový koberec drenážní a dále jako podklady pod hřiště s umělým povrchem.
Asfaltový koberec se sníženou hlučností:
Speciální směs pro obrusné vrstvy, která podstatně snižuje hluk od pneumatik a zajišťuje velmi dobré protismykové vlastnosti. Použitím této směsi lze snížit hladinu hluku při měření dle ČSN ISO 11819-1 o více než 3 dB (A), což odpovídá snížení intenzity dopravy o cca 40 % nebo omezení rychlosti o cca 10 km/h. Hlavně v intravilánu tak může v některých případech nahradit protihlukové stěny či bariéry.
 
Vyrábíme tyto směsi:
ACO 8
ACO 16 S
ACP 16 S
ACO 8 CH
ACL 16 +
SMA 11 S
ACO 11
ACL 16 S
VMT 22
ACO 11 +
ACL 22 +
AKO 8
ACO 11 S
ACL 22 S
AKO 11
ACO 16 +
ACP 16 +
AKO 16
Uvedené směsi vyrábíme se silničním asfaltem 50/70 nebo s různými modifikovanými pojivy (např. PmB 45/80-55, PmB 25/55-55, atd.)
 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky