Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2009 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2009
I/22 Klatovy – Puškinova ulice
Rekonstrukce vozovky silnice I/22 - Puškinovy ulice v průtahu města Klatov v délce úpravy cca 0,9 km. Součástí stavby byly úpravy částí stávajících chodníků, výstavba nových chodníků. V rámci stavby bylo upraveno stávající odvodnění vozovky a obnoveno vodorovné dopravní značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR,   Město Klatovy
Náklady dle projektu: 24 000 000,- Kč bez DPH
II/190 Zelená Lhota - Špičák
Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky silnice II/190 v úseku Zelená Lhota – Špičák v celkové délce 1,9 km. Součástí stavby bylo také zpevnění krajnic a obnovení vodorovného dopravního značení.
Investor: SÚS Klatovy
Náklady dle projektu: 10 000 000,- Kč bez DPH

III/1458 Kašperské Hory – Kašperk, oprava povrchu
Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky silnice III/1458 ve směru Kašperské Hory - Nezdice v celkové délce 2,8 km. Součástí stavby bylo také vybudování rigolu z kamenné kostky, zpevnění krajnic a obnovení vodorovného dopravního značení.

Investor: SÚS Klatovy
Náklady dle projektu: 11 000 000,- Kč bez DPH

Cyklostezka Gerlova Huť-Nová Hůrka-Prášily-Srní,III.úsek:Odbočení Vysoké Lávky-Velký Bor
Výstavba nové cyklostezky s povrchem z asfalt.betonu, částečně ze štěrku, v celkové délce 6,9 km. Stavba zahrnuje vybudování 2 mostů, úpravu stávajících propustků a zřízení propustků nových, rozšíření stávajícího parkoviště a vybudování cesty pro pěší zakončené vyhlídkovou plochou, osazení dopravního značení a ochranu kabel.trasy O2 a ČEZ.

Investor: Správa NP a CHKO Šumava
Náklady dle projektu: 24 500 000,- Kč bez DPH

III/18322 Švihov, Husova ulice
Rekonstrukce vozovky silnice III/18322 v celkové délce 0,4 km včetně výstavby chodníků, úpravy autobusových zastávek, odvodnění a rekonstrukce kanalizačních přípojek.

Investor: SÚS Klatovy, Město Švihov
Náklady dle projektu: 11 000 000,- Kč bez DPH

ZKT Bolešiny
Úpravy otevřeného koryta toku v délce cca 50m  a zatrubnění 430m koryta toku sklolaminátovými troubami a přeložka vodovodního potrubí.

Investor: Obec Bolešiny,  ZVHS ČR
Náklady dle projektu: 11 000 000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah