Silnice_Klatovy_nakladni_doprava - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
NÁKLADNÍ DOPRAVA
Provozujeme vlastní nákladní dopravu pro zásobování našich staveb a obaloven sypkými materiály a asfaltovými směsmi. Disponujeme celkem 20 ti nákladními vozidly, včetně moderních tahačů Volvo FH500 tak, abychom byly schopni z převážné části pokrýt požadavky našich staveb. Provozujeme terénní nákladní vozidla s pohonem všech kol, ale také vozidla s vysokou nosností až 32 tun.
Vozový park:
2x Volvo FMX 500 8x6
Těžké terénní stavební vozidlo s třístrannou
sklápěcí korbou.1x Volvo FL 280 4x2 – cisternová nástavba
Lehké vozidlo s cisternovou nástavbou, vybavené tlakovým čerpadlem pro mytí vozovek a snižování prašnosti.


4 x Volvo FH500 6x4 – tahač návěsů
Tahač návěsů s pohonem dvou náprav plnící nejpřísnější emisní normu EURO6. Výkon 500 HP / 2 500 Nm, technická hmotnost v soupravě až 70 tun.

1 x Volvo FE320 6x2
Lehké vozidlo s vysokým užitečným zatížením až 17 tun plnící nejpřísnější emisní normu EURO6. Ideální pro dopravu asfaltových směsí.


1x Volvo FL 280 4x2
Lehké technologické vozidlo plnící nejpřísnější normu EURO6. Ideální pro zásobování staveb veškerým materiálem.

1 x Volvo FE 320 4x2
Lehké nákladní vozidlo pro trvalé zásobování staveb stavebním materiálem, plnící emisní normu EURO 6.
2 x Tatra T815 – tahač návěsů
2 x Iveco Eurotrakker 410 8x4
2 x Iveco Eurotrakker 380 6x6
2 x Iveco Eurocargo 180 4x2
7 x Tatra T815 6x6
1 x MAN LE12.200 – kontejnerový vůz
Dále vlastníme několik nákladních aut pro technologickou dopravu materiálu na stavby, jako jsou Iveco, Nissan, Liaz a Avia. Investujeme velké finanční prostředky pro rozvoj naší vlastní autodopravy.
MECHANIZACE
Finišery:
1 x Dálniční finišer Vögele S 2100-3i
Moderní dálniční finišer nové generace, plnící vysoké nároky na efektivitu a kvalitu pokládaného povrchu. Maximální šiřka pokládané vozovky činí 13m.

4 x Finišer Vögele (Super 1803-2, 1603-2, 1804, 800-3i)
Společnost Vögele je světovou jedničkou na trhu se silničními finišery. Silnice Klatovy vlastní celkem 4 tyto stroje. Zabezpečujeme s nimi pokládku od chodníků až po silnice prvních tříd spravovaných ředitelstvím silnic a dálnic ČR.Tandemové vibrační válce:
2 x Tandemový vibrační válec Bomag BW 174 AP-4 AM
Nejmodernější vibrační válec od společnosti Bomag, která je celosvětovým lídrem na trhu s hutnící technikou. Válec je vybavený systémem AsphaltManager, který automaticky vyhodnocuje celý proces hutnění asfaltových směsí a umožní její dokonalé zhutnění. Válec v sobě kombinuje jak vibrační, tak oscilační hutnění. Tyto stroje jsou dále vybaveny podrcovacím zařízením používaným při pokládce mastixových směsí, zejména na silnicích první třídy.


2 x Tandemový vibrační válec HAMM DV 90 VO
Moderní vibrační-oscilační válec používaný při pokládce asfaltových směsí. Díky systému oscilace je možno jej nasadit na mostech a v intravilánu obcí a měst, kde by při použití pouze vibračních válců mohlo dojít k poškození okolních staveb. Válec je vybavený podrcovacím zařízením používaným při pokládce mastixových směsí, zejména na silnicích první třídy.


1 x Tandemový vibrační válec Stavostroj VH 950              
1 x Tandemový vibrační válec Stavostroj VSH 150
2 x Tandemový vibrační válec CAT CB 224E
1 x Tandemový vibrační válec AMMANN ARX 26  
Frézy:
1 x Fréza Wirtgen W-50DC
Ve frézování je společnost wirtgen špičkou na trhu. Silnice Klatovy vlastní také jeden z jejích strojů. Fréza je používána zejména při opravách povrchů komunikací, kdy je již nevyhovující asfaltový povrch odfrézován a nahrazen novým.

Nakladače:
1 x Kolové rypadlo Volvo EW 180D
Vysoce mobilní a univerzální kolové rypadlo s váhou cca 20 tun a objemem lžíce cca 1m3.


 
2 x Pásové rypadlo Takeuchi TB 1140
Rypadlo od japonské značky Takeuchi s váhou 15 tun je používáno v celém rozsahu našich prací a díky gumovým pasům je také často nasazeno v zastavěném území, kde by ostatní bagry stávající vozovku poškodily.

2 x Pásové rypadlo 3,5t
3 x Traktorbagr CAT
4 x Zemní válec
2 x Autograder SHM 4, 5
1 x Buldozer
Malá mechanizace:
Vibračních desky, pěchy, řezačky, elektrocentrály, kladiva atd…
OBALOVNA DOBRŠÍN


Obalovna Dobršín (Teltomat AMMANN 160) se nachází cca 2 km od města Sušice a disponuje maximálním míchacím výkonem 160 t/hod.
Na obalovně je zaveden systém řízení výroby a je certifikována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Výroba asfaltových směsí podléhá přísné kontrole jak vstupních materiálů (kamenivo, asfalt, filer), tak samotných asfaltových směsí. Většinu zkoušek zajišťuje naše vlastní laboratoř, která vlastní osvědčení o odborné způsobilosti. Životní prostředí je obalovnou minimálně zatěžováno, neboť výkonné odprašování vysoce převyšuje nároky na povolené limity prachových částic. Obalovna je schopna vyrábět asfaltové směsi dle českých a evropských norem pro podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovek.

Výrobkové certifikátyOBALOVNA SVRČOVEC


Obalovna Svrčovec (AMMANN Uniglobe 240) se nachází cca 4 km od města Klatovy a disponuje maximálním míchacím výkonem 240 t/hod. Na obalovně je zaveden systém řízení výroby a je certifikována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Výroba asfaltových směsí podléhá přísné kontrole jak vstupních materiálů (kamenivo, asfalt, filer), tak samotných asfaltových směsí. Většinu zkoušek zajišťuje naše vlastní laboratoř, která vlastní osvědčení o odborné způsobilosti. Životní prostředí je obalovnou minimálně zatěžováno, neboť výkonné odprašování vysoce převyšuje nároky na povolené limity prachových částic a dále je jako topné médium využíván kapalný butan.
Obalovna je schopna vyrábět asfaltové směsi dle českých a evropských norem pro podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovek, dále i směsi s vysokým modulem tuhosti, které výrazně omezují vznik vyjetých kolejí. Nově jsme v roce 2015 přidali do svého výrobního portfolia „nízkohlučnou směs“, která v zastavěných územích významně snižuje hluk od pneumatik automobilů.
Součástí obalovny Svrčovec je zařízení na výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) a kameniva zpevněného cementem (SC).


Výrobkové certifikátyBETONÁRNA SVRČOVEC


Betonárka Svrčovec se nalézá v areálu obalovny Svrčovec cca 4km od města Klatovy a disponuje míchacím výkonem 20 m3/hod. Betonárka vyrábí betonové směsi dle normy ČSN EN 206 v různých pevnostních provedeních a pro různé prostředí. Betonárka je vybavena vyhříváním vody a recyklačním zařízením pro odpadní betony.
Na betonárce je zaveden systém řízení výroby a je certifikována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Výroba betonových směsí podléhá přísné kontrole jak vstupních materiálů (kamenivo, cement, přísady), tak samotných betonů.

Výrobkové certifikátyGRANULAČNÍ LINKA SVRČOVEC


Granulační linka Svrčovec slouží k drcení těženého kameniva z vlastní pískovny Beňovy a je umístěna v rámci areálu obalovny Svrčovec. Výstupem jsou frakce 0/32 a 0/45, které jsou používány na našich stavbách a jako vstupní produkt do dalších výrobků. Toto kamenivo je certifikována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p.

DRTÍCÍ A TŘÍDÍCÍ LINKA DOBRŠÍN

Drtící a třídící linka Dobršín je umístěna v rámci areálu obalovny Dobršín a slouží k výrobě drceného kameniva, které je následně tříděno na jednotlivé frakce. Toto kamenivo je používáno výhradně na našich stavbách.

    

Mobilní odrazový drtič Sandvik QI 341
Odrazový drtič Sandvik QI 341 je moderní, výkonný a všestranný mobilní drtič. Mobilní jednotka QI disponuje vysokou úrovní kontroly, flexibility a produktivity jak při recyklačních tak i těžebních aplikacích.

Mobilní hrubotřídič Sandvik QE 341
Výkonný mobilní hrubotřídič Sandvik QE 341 jsou vysoce flexibilní a robustní prakticky pro jakoukoliv aplikaci jako např. zpracování stavebních odpadů, skládek, skrývek, hrubotřídění před drcením a i třídění suroviny po drcení.
Návrat na obsah