Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2007 - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Referenční stavby

Referenční stavby 2007

I/27, Železná Ruda - Alžbětín, oprava povrchu

Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky sil.I/27 v obci Alžbětín až ke státní hranici. Součástí stavby byla obnova vodorovného dopravního značení.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Náklady dle projektu: 20 000 000,- Kč bez DPH

I/22 Klatovy – Domažlická ul.

Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky sil.I/22 – Domažlické ulice v Klatovech. Součástí stavby byla recyklace podkladních vrstev technologií recyklace na místě za studena s předchozí reprofilací a doplněním kameniva, výšková úprava vstupů inženýrských sítí a obnova vodorovného dopravního značení.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Náklady dle projektu: 20 900 000,- Kč bez DPH

Bezděkov – kanalizační sběrač na ČOV Klatovy
Kompletní výstavba splaškové – gravitační kanalizace v obcích Bezděkov a Koryta v celkové délce 3,6 km a přípojek (cca 1,0 km), výtlačného řadu vč. čerpací stanice a obnova povrchu komunikací.

Investor: Obec Bezděkov

Náklady dle projektu: 36 000 000,- Kč bez DPH
 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky