Silnice_Klatovy_reditelstvi_spolecnosti - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI SILNICE KLATOVY a.s.
Generální ředitel:
Ing. Ladislav Koláčný


Ředitel společnosti:

Bc. Pavel Panuška
Tel.: 376 311 209

Zástupce ředitele:
Ing. Pavel Koláčný

Sekretariát:
Dana Drozdová  
Tel.: 376 326 722

Adresa:
Vídeňská 190
339 01 Klatovy
IČ: 45 35 73 07
DIČ: CZ45357307
Tel.: 376 311 209
Fax: 376 313 897
ID schránky: tqasgee

Obchodní náměstek:

Jan Švec
Tel.: 376 326 716

Technický náměstek:

Ing. Jan Švec
představitel vedení pro systém řízení výroby
Tel.: 376 326 716

Ekonomický náměstek:

Hana Hromadová
Tel.: 376 326 715
Oddělení zásobování a nakupování:
Ludmila Krausová
Tel.: 376 326 712

Personální oddělení:

Ing. Šárka Koláčná
Tel.: 376 326 726  
Představitel managementu IMS:
Iveta Hrušková
Tel.: 376 326 720

Účtárna:

Lenka Jirkovská - účetní
Tel.: 376 326 725
Mzdové oddělení:
Ivana Strolená  
Tel.: 376 326 726  
Obchodní oddělení a příprava staveb:
Tel.: 376 311 015

Zdeněk Krýsl – vedoucí oddělení
Tel.: 376 326 728
 
Vít Kudrnovský – smlouvy a nabídky
Tel.: 376 326 713

Jan Matoušek – kalkulace staveb
Tel.: 376 326 714

Dagmar Strnadová – administrativa

Jan Holeček – kalkulace a příprava staveb - středisko Dobršín
SILNICE KLATOVY a.s. - STŘEDISKO LUBY

Vedoucí střediska:

František Mužík
Tel.: 777 705 478

Adresa:
ul. 5 května 390
339 01 Klatovy
Tel.: 376 312 591
Fax: 376 311 053

Vedoucí dopravy a mechanizmů:

Pavel Homolka
Tel.: 775 705 462
Email: homolka()silnice-klatovy.cz

Vedoucí finišerové čety Luby

Ladislav Junek
Tel.: 777 705 410
Stavbyvedoucí:
Jindřich Beran
Tel.: 775 854 345

Bc. Luboš Broukal
Tel.: 601 203 468

Ing. Václav Zahrádka
Tel.: 727 901 989

Pavel Roub
Tel.: 775 705 463

Administrativa stavební výroby:

Marie Štraserová
Tel.: 775 705 460

Doprava a mechanizmy Luby:

Václav Hosnedl
Tel.: 777 700 716
Email: dopravalu()silnice-klatovy.cz
Oddělení technické přípravy staveb:

Petr Žižkovský – příprava staveb
Tel.: 376 311 053, 775 705 458

Eva Heřmanová – administrativa staveb
Tel.: 376 311 053, 601 133 073
SILNICE KLATOVY a.s. - STŘEDISKO DOBRŠÍN

Vedoucí střediska:

Václav Černý
Tel.: 727 814 849
Email: cerny()silnice-klatovy.cz

Adresa:
Areál obalovny Dobršín
342 01 Sušice
Tel.: 376 524 360
Fax: 376 524 431
Stavbyvedoucí:
Jiří Bureš
Tel.: 777 705 477
Email: stavbyvedoucisilnice()seznam.cz

Václav Geier
Tel.: 601 203 472  
Obchodní oddělení a příprava staveb:
Jan Holeček
Tel.: 775 705 469
Administrativa stavební výroby:
Hana Moravcová
Tel.: 775 854 344
Doprava, váha:
Ladislava Hubinská
Tel.: 777 700 702
Email: vahado()silnice-klatovy.cz
Vedoucí finišerové čety Dobršín
Václav Sedlák
Tel.: 775 705 459
Doprava a mechanizmy Dobršín:
Petr Lysek
Tel.: 775 705 461
Email: dobrsin()silnice-klatovy.cz
SILNICE KLATOVY a.s. - STŘEDISKO NÝŘANY
Vedoucí střediska:
Vladimír Kunc
Tel.: 777 700 711
Email: kunc()silnice-klatovy.cz
Adresa:
Hřbitovní 1212
330 23 Nýřany
Tel.: 377 931 307
Fax: 377 931 307
Administrativa stavební výroby:
Ivana Beranová
Tel.: 601 203 467

Stavbyvedoucí:
Stanislav Drda
Tel.: 777 700 712
Email: drda()silnice-klatovy.cz

Miroslav Chmelíř
Tel.: 775 705 457  
SILNICE KLATOVY a.s. - STŘEDISKO DOPRAVY
Doprava a mechanizmy Dobršín:
Petr Lysek
Tel.: 775 705 461
Email: dobrsin()silnice-klatovy.cz
Doprava a mechanizmy Luby:
Václav Hosnedl
Tel.: 777 700 716
Email: dopravalu()silnice-klatovy.cz

Vedoucí dopravy a mechanizmů:
Pavel Homolka
Tel.: 775 705 462
Email: homolka()silnice-klatovy.cz
SILNICE KLATOVY a.s. - OBALOVNA SVRČOVEC
Vedoucí obalovny a betonárny:
Karel Šůs
Tel.: 777 700 710
Email: sus()silnice-klatovy.cz

Adresa:
Areál obalovny Svrčovec
339 01 Dolany
Tel.: 376 311 867
Bezpečnostní technik / expedice:
Josefa Hosnedlová
Tel.: 777 700 723
Email: svrcovec()silnice-klatovy.cz
SILNICE KLATOVY a.s. - OBALOVNA DOBRŠÍN
Doprava, váha:
Ladislava Hubinská – váha obalovny
Tel.: 777 700 702
Email: vahado()silnice-klatovy.cz
Mistr obalovny:
Jiří Zíbar
Tel.: 773 528 881
SILNICE KLATOVY a.s. - PÍSKOVNA BEŇOVY
Obsluha nakladače:
Zdeněk Šůs
Tel.: 777 700 725
Vedoucí pískovny:
Karel Šůs
Tel.: 777 700 710
SILNICE KLATOVY a.s. - LABORATOŘ SVRČOVEC
Laborant:
Pavel Kolář
Tel.: 606 906 284
Vedoucí laborant:
Josef Hosnedl
Tel.: 777 700 714
SILNICE KLATOVY a.s. - MAPA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ
Registrace:
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221 ze dne 1. 5. 1992
GDPR:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upozorňujeme fyzické osoby, které s námi vstupují do obchodních vztahů, že současně s objednáním zboží či služby nám tímto projevily souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností. Souhlas poskytují dobrovolně v zájmu zpracování obchodního vztahu a lze jej kdykoli písemně odvolat.
Návrat na obsah