Silnice_Klatovy_reditelstvi_spolecnosti - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI SILNICE KLATOVY a.s.
Generální ředitel:
Ing. Ladislav Koláčný


Sekretariát:
Dana Drozdová
Kateřina Haisová
Tel.: 376 326 722


Adresa:
Vídeňská 190
339 01 Klatovy
IČ: 45 35 73 07
DIČ: CZ45357307
Tel.: 376 311 209
Fax: 376 313 897
ID schránky: tqasgee
Personální oddělení:
Ing. Šárka Koláčná
Tel.: 376 326 726  


Mzdové oddělení:
Ivana Strolená  
Tel.: 376 326 726  


Výrobní ředitel:
Ing. Pavel Koláčný
Tel.: 376 311 209
Představitel managementu IMS:
Iveta Hrušková
Tel.: 376 326 720

Ekonomický náměstek:

Magdalena Kupková
Tel.: 376 326 715


Účtárna:
Lenka Jirkovská - účetní
Tel.: 376 326 725
Oddělení zásobování a nakupování:
Ludmila Krausová
Renata Maříková
Tel.: 376 326 712

Technicko - obchodní ředitel:

Ing. Jan Švec
představitel vedení pro systém řízení výroby
Tel.: 376 326 716

Obchodní náměstek:

Jan Švec
Tel.: 376 326 716
Obchodní oddělení a příprava staveb:
Tel.: 376 311 015

Zdeněk Krýsl – zakázky
Tel.: 376 326 728

Vít Kudrnovský – smlouvy a nabídky
Tel.: 376 326 713

Jan Matoušek – kalkulace staveb
Tel.: 376 326 714

Ing. Robert Kupka – kalkulace staveb
Tel.: 376 326 729

Dagmar Strnadová smlouvy a nabídky
Tel.: 376 326 713
SILNICE KLATOVY a.s. - STŘEDISKO LUBY

Vedoucí střediska:

František Mužík
Tel.: 777 705 478

Adresa:
ul. 5 května 390
339 01 Klatovy
Tel.: 376 312 591
Fax: 376 311 053
Oddělení technické přípravy staveb:

Vladimír Baštář – příprava staveb
Tel.: 376 311 053, 775 705 458

Eva Heřmanová – administrativa staveb
Tel.: 376 311 053, 601 133 073
Stavbyvedoucí:
Bc. Luboš Broukal
Tel.: 601 203 468

Ing. Václav Zahrádka
Tel.: 727 901 989

Pavel Roub
Tel.: 775 705 463

Zbyněk Fait
Tel.: 775 854 345

Administrativa stavební výroby:

Marie Štraserová
Tel.: 775 705 460

Vedoucí dopravy a mechanizmů:

Vladimír Kunc
Tel.: 777 700 711
Email: kunc()silnice-klatovy.cz

Doprava a mechanizmy Luby:

Václav Hosnedl
Tel.: 777 700 716
Email: dopravalu()silnice-klatovy.cz

Pavel Homolka
Tel.: 775 705 462
Email: homolka()silnice-klatovy.cz
SILNICE KLATOVY a.s. - STŘEDISKO DOBRŠÍN

Vedoucí střediska:

Václav Černý
Tel.: 727 814 849
Email: cerny()silnice-klatovy.cz

Adresa:
Areál obalovny Dobršín
342 01 Sušice
Tel.: 376 524 360
Fax: 376 524 431
Administrativa stavební výroby:
Hana Moravcová
Tel.: 775 854 344
Obchodní oddělení a příprava staveb:
Jan Holeček
Tel.: 775 705 469
Doprava a mechanizmy Dobršín:
Petr Lysek
Tel.: 775 705 461
Email: dobrsin()silnice-klatovy.cz
Doprava, váha:
Ladislava Hubinská
Tel.: 777 700 702
Email: vahado()silnice-klatovy.cz
Stavbyvedoucí:
Jiří Bureš
Tel.: 777 705 477
Email: stavbyvedoucisilnice()seznam.cz

Václav Geier
Tel.: 601 203 472  

Vlastimil Marek
Tel.: 776 089 356
STŘEDISKO POKLÁDKY ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
Stavbyvedoucí:
Stanislav Drda
Tel.: 777 700 712

Stavbyvedoucí:
Václav Sedlák
Tel.: 775 705 459

Vedoucí střediska:

Ladislav Junek
Tel.: 777 705 410
SILNICE KLATOVY a.s. - STŘEDISKO DOPRAVY
Vedoucí dopravy a mechanizmů:
Vladimír Kunc
Tel.: 777 700 711
Email: kunc()silnice-klatovy.cz
Doprava a mechanizmy Dobršín:
Petr Lysek
Tel.: 775 705 461
Email: dobrsin()silnice-klatovy.cz
Doprava a mechanizmy Luby:
Václav Hosnedl
Tel.: 777 700 716
Email: dopravalu()silnice-klatovy.cz

Pavel Homolka
Tel.: 775 705 462
Email: homolka()silnice-klatovy.cz
SILNICE KLATOVY a.s. - OBALOVNA SVRČOVEC
Vedoucí obalovny a betonárny:
Karel Šůs
Tel.: 777 700 710
Email: sus()silnice-klatovy.cz

Adresa:
Areál obalovny Svrčovec
339 01 Dolany
Tel.: 376 311 867
.
Expedice:
Josefa Hosnedlová
Tel.: 777 700 723
Email: svrcovec()silnice-klatovy.cz
SILNICE KLATOVY a.s. - OBALOVNA DOBRŠÍN
Mistr obalovny:
Jiří Zíbar
Tel.: 773 528 881
.
Doprava, váha:
Ladislava Hubinská – váha obalovny
Tel.: 777 700 702
Email: vahado()silnice-klatovy.cz
SILNICE KLATOVY a.s. - PÍSKOVNA BEŇOVY
.
Obsluha nakladače:
Zdeněk Šůs
Tel.: 777 700 725
Vedoucí pískovny:
Karel Šůs
Tel.: 777 700 710
SILNICE KLATOVY a.s. - LABORATOŘ SVRČOVEC
Laborant:
Pavel Kolář
Tel.: 606 906 284
Vedoucí laborant:
Josef Hosnedl
Tel.: 777 700 714
.
SILNICE KLATOVY a.s. - MAPA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ
Registrace:
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221 ze dne 1. 5. 1992
GDPR:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upozorňujeme fyzické osoby, které s námi vstupují do obchodních vztahů, že současně s objednáním zboží či služby nám tímto projevily souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností. Souhlas poskytují dobrovolně v zájmu zpracování obchodního vztahu a lze jej kdykoli písemně odvolat.
Návrat na obsah