Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2006 - SILNICE_KLATOVY

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Referenční stavby

Referenční stavby 2006

Silnice II/185 Koldinova ulice v Klatovech
Rekonstrukce vozovky silnice II/185 v ul. Koldinova v celkové délce 0,56 km, zřízení 3 autobusových zastávek a odvodnění komunikace, rekonstrukce chodníků, zřízení parkovacích stání os.automobilů, veřejného osvětlení, přeložky telefonního vedení a sadovnické úpravy.

Investor: SÚS Klatovy, Město Klatovy

Náklady dle projektu: 26 000 000,- Kč bez DPH

I/22 Kout na Šumavě – Brnířov

Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky sil.I/22 v celkové délce 5,3 km. Součástí stavby bylo zřízení uličních vpustí vč.přípojek, oprava stávajících a  zřízení nových chodníků podél komunikace, obnova vodorovného dopravního značení.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Náklady dle projektu: 31 000 000,- Kč bez DPH

Hrad Švihov – parkoviště a přístupové komunikace
Rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí E.Beneše ve Švihově – parkoviště  vč. přístupové komunikace ke hradu a chodníky. Zpevněné plochy byly ze zámkové a žulové dlažby. Součástí stavby bylo osazení parkovacího automatu, odvodnění komunikací a zpevněných ploch a sadovnické úpravy.

Investor: Město Švihov

Náklady dle projektu: 14 000 000,- Kč bez DPH

Cyklostezka Gerlova Huť-Nová Hůrka-Prášily-Srní, I.úsek: Gerlova Huť – Nová Hůrka

Výstavba nové cyklostezky s povrchem z asfalt.betonu, částečně ze štěrku, v celkové délce 5,0 km. Stavba zahrnuje vybudování parkoviště osobních automobilů (50 míst) spojené s obratištěm a zastávkou pro autobusy a 6 dřevěných trámových mostů.

Investor: Správa NP a CHKO Šumava

Náklady dle projektu: 20 000 000,- Kč bez DPH
 
Copyright 2015 www.babka.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky