Silnice_Klatovy_galerie_stavby 2012 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2012
I/22 Nová Víska – Vráž
Celoplošná oprava asfaltových vrstev krytu vozovky sil.I/22 v celkové délce 1,8 km.
Součástí stavby bylo zpevnění krajnic a obnova vodorovného dopravního značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Náklady dle projektu: 12 400 000,- Kč bez DPH
Pravdova ulice – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů
Rekonstrukce stávajících inženýrských sítí- veřejného vodovodu a veřejné kanalizace včetně přípojek k nemovitostem a rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků. Jednalo se o celoplošnou úpravu komunikace a chodníků obnovením konstrukčních vrstev vozovky s krytem z asfaltového betonu.

Investor: Město Sušice
Náklady dle projektu: 9 500 000,- Kč bez DPH
I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice
Přestavba tříramenné křižovatky silnice I/27 se silnicí II/197 na okružní křižovatku se zaústěním nového čtvrtého ramene z areálu nově budované nemocnice v Klatovech.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Plzeňský kraj
Náklady dle projektu: 28 000 000,- Kč bez DPH
Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova a propojovací K1, Klatovy
Novostavba MK v ul. Za Čedíkem z asf. betonu, vč. cyklistické stezky a chodníku v celkové délce cca 600m. Novostavba MK K1 a Hálkova ulice z asf. betonu, vč. smíšené stezky pro chodce a cyklisty a chodníků v celkové délce cca 465m.  Novostavba dešťové a jednotné kanalizace, vodovod, přeložka telefonního vedení, přeložka STL plynovodu. Nové veřejné osvětlení a sadovnické úpravy.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 29 000 000,- Kč bez DPH
Silnice II/189 Klenčí pod Čerchovem – Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková
Rekonstrukce silnice II/189 v úseku Klenčí Pod Čerchovem – Lísková v 5 úsecích v celkové délce 8,8 km (odfrézování a pokládka nových vrstev z asfaltobetonu) a rekonstrukce průtahu Lísková v celkové délce 0,6 km (výměna konstrukčních vrstev silnice). Součástí stavby byla přeložka veřejného osvětlení a úpravy kabelových tras SEK.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 52 000 000,- Kč bez DPH

Přeložka silnice II/184 - obchvat Hájek
Výstavba obchvatové komunikace obce Hájek – silnice kat.S 7,5/70 v celkové délce 0,9 km. Součástí stavby byla výstavba nového propustku a přeložka stanice KAO VLT plynovodu mimo trasu komunikace.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 20 900 000,- Kč bez DPH

III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem – Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy)
Výstavba obchvatové komunikace silnice III/0228 o celkové délce 2,7 km, včetně napojení křiž. silnic III.tříd a místních komunikací formou okružních křižovatek. Součástí stavby byly mostní objekty ( most přes Drnový potok, most přes Úhlavu, inundační most, most přes Tupadelský potok), přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení , protihluková opatření a sadovnické úpravy.

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 186 000 000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah