Silnice_Klatovy_galerie_stavby_2022 - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
REFERENČNÍ STAVBY 2022
I/22 Klatovy - Domažlická ulice
Rekonstrukce silnice I/22 v průtahu městem Klatovy v celkové délce 863 m – úpravy směrového vedení komunikace. V rámci stavby došlo k přebudování průsečné křižovatky I/22 – Mánesova ul. - ul. Podhůrecká na křižovatku světelnou a byly zbudovány dělící ostrůvky. V celém rozsahu úprav byla provedena výměna krytových asfaltových vrstev vozovky. Součástí stavby byly stavební úpravy chodníků, odstranění konstrukce stávající lávky a osazení nové lávky, rekonstrukce vodovodu a kanalizačního potrubí, obnova veřejného osvětlení a provedení vodorovného dopravního značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň Město Klatovy
Náklady dle projektu: 40.800.000,- Kč bez DPH
II/190 Špičák - Hojsova Stráž, oprava
Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice II/190 v úseku Špičák – Hojsova Stráž, o délce 7 591 m. Výměna krytových asfaltových vrstev, oprava stávajících propustků, úpravy příkopů, úprava sjezdů, osazení směrových sloupků, provedení vodorovného dopravního značení a zpevnění krajnic.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Náklady dle projektu: 60.218.000,- Kč bez DPH
I/22 Skočice - Lidmovice
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku mezi obcemi Skočice a Lidmovice o celkové délce úpravy 2 200 m. V celém rozsahu úpravy byla provedena výměna krytových asfaltových vrstev, opraveny propustky, zpevněny krajnice, vyměněna svodidla, doplněny směrové sloupky a obnoveno vodorovné dopravní značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa ČB
Náklady dle projektu: 35.662.000,- Kč bez DPH
Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2
Rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích míst, zeleně a VO ve vnitrobloku ulic Nádražní – Hlávkova – Cibulkova – Podhůrecká. V rámci stavby došlo k obnově ploch pro věšáky na prádlo, nádoby a kontejnery na odpad a doplnění mobiliáře, součástí akce byly též sadové úpravy.
Investor: Město Klatovy
Náklady dle projektu: 9.483.000,- Kč bez DPH
I/27 Štěpánovice - průtah
Stavební úpravy silnice I/27 v průtahu obce Štěpánovice. V celém rozsahu úpravy byla provedena výměna asfaltových vrstev krytu vozovky. Součástí stavby bylo také vyřešení odvodnění komunikace (stoky dešťové kanalizace, zatrubnění příkopů), úprava svislého a vodorovného dopravního značení, dělící a ochranné ostrůvky, stavební úpravy chodníků podél silnice (vč.osazení nových silničních obrubníků), drobné úpravy na vodovodním řadu a posunutí hydrantu, rekonstrukce veřejného osvětlení v průtahu obcí.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň Město Klatovy
Náklady dle projektu: 38.092.000,- Kč bez DPH
I/22 x II/187 - Zavlekov
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 u obce Zavlekov o celkové délce úpravy 1277m. V celém rozsahu úpravy byla provedena výměna krytových asfaltových vrstev, oprava hospodářských sjezdů, lokální rozšíření krajů vozovky, dosypání krajnic, výměna svodidel a doplnění směrových sloupků a svislých dopravních značek a vodorovné dopravní značení.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň
Náklady dle projektu: 14.805.000,- Kč bez DPH
Návrat na obsah