Silnice_Klatovy_home - SILNICE_KLATOVY

K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
K V A L I T A - T R A D I C E - S P O L E H L I V O S T
Přejít na obsah
PRŮTAHY MĚST A OBCÍ
POKLÁDKA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
SILNIČNÍ LABORATOŘ
OBALOVNY
RECYKLACE
PÍSKOVNA

STAVBA PRŮTAHU V KOLINCI
V červnu 2022 započne stavba II/187 – „Průtah Kolinec“


Trvale nabízíme zaměstnání pro veškeré pracovníky ve stavebních oborech.

O NÁS

Společnost Silnice Klatovy a.s. vznikla v roce 1992 osamostatněním části původního podniku Silnice Plzeň. Sídlem firmy jsou Klatovy, střediska jsou v Nýřanech, v Lubech u Klatov, ve Svrčovci a v Dobršíně u Sušice. Firma má cca 150 zaměstnanců. Působí hlavně v západočeském a jihočeském regionu. Úspěšně zde konkuruje velkým nadnárodním stavebním firmám. Společnost Silnice Klatovy a.s. je ryze český podnik bez jakékoliv účasti zahraničního kapitálu. Firma se zabývá především stavbou silnic, cyklostezek a mostů, rekonstrukcemi komunikací, výstavbou kanalizací, odvodnění, opěrných zdí.

Společnost Silnice Klatovy a.s. pracuje především pro města a obce, pro ŘSD a SÚS a v neposlední řadě i pro soukromé investory. Firma disponuje  2 zmodernizovanými obalovnami, betonárkou a pískovnou. Díky moderní technice a vybavení je schopna stavět dle nejvyšších standardů jakosti a plnit všechny požadavky zadavatelů. Silnice Klatovy a.s. vlastní certifikáty jakosti, environmentu, BOZP a množství certifikátů jednotlivých výrobků.

     

CENA MINISTERSTVA DOPRAVY

Byli jsme oceněni cenou ministerstva dopravy za silniční a dálniční stavbu do 150 mil. Kč.KRÁTKODOBÉ CÍLE

Cílem společnosti v horizontu měsíců je zajistit dokončení všech staveb, které společnost nyní provádí, v plánovaném termínu a vysoké kvalitě. Jedním z cílů je neustále zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a obnovovat strojní vybavení firmy.
Celá činnost společnosti je zároveň směřována k dodržování zaměstnanecké etiky,  k  prohlubování vztahů pracovníků mezi sebou a zejména k jejich profesionalitě a hrdosti na práci ve firmě. Vedení společnosti se mimo jiné soustřeďuje na dodržování pravidel environmentu a BOZP s cílem snižovat či úplně vyloučit pracovní úrazy.
DLOUHODOBÉ PLÁNY

V dlouhodobé perspektivě společnost především usiluje o stabilitu, udržení pozice na trhu, spolupráci se stávajícími a získávání nových zákazníků a zadavatelů, zvyšování kvalifikace  zaměstnanců a jejich minimální fluktuaci, obnovu a modernizaci strojního parku a v neposlední řadě o  zavádění nových technologií, které budou zvyšovat konkurence-schopnost firmy a snižovat náklady.
V personální oblasti se firma snaží získávat mladé perspektivní zaměstnance, kteří budou zárukou budoucnosti a.s. Noví mladí pracovníci nejen pomáhají zabezpečit každodenní chod firmy, ale hlavně budou v dlouhodobé perspektivě personálními rezervami pro obsazení řídících funkcí ve společnosti.

.

.

Návrat na obsah